Site Haritası
 English
Arctech Kaynak Telleri, Elektrodları ve Makinaları
 Ürünler
 
Elektrodlar
 
Rutil Elektrodlar
 
Bazik Elektrodlar
 
Selülozik Elektrodlar
 
Az Alş.Yük.Muk.Çelik Elektrodlar
 
Paslanmaz Çelik Elektrodlar
 
Sert Dolgu Elektrodları
 
Dökme Demir Elektrodları
 
Oluk Açma ve Kesme Elektrodları
 
Teller ve Özlü Teller
 
Tozlar
 
Kemppi Kaynak Makinaları
 
Kaynak Torçları
 
Kaynak Aksesuarları
 Karşılaştırma Tablosu
 Loydlar ve Sertifikalar


Kaynak işlemi esnasında üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, iş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan ve gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran kaynak malzemesine ELEKTROD denir.

Yukarıdaki tariften de anlaşılacağı üzere elektrodları ergiyen ve ergimeyen tip diye önce iki ana gruba ayırmak mümkündür.

a) Ergiyen tip elektrodlar:

    - Örtülü elektrodlar
    - Çıplak elektrodlar (MAG        kaynağında kullanılan masif        kaynak telleri)
    - Özlü elektrodlar

b) Ergimeyen tip elektrodlar

Bu tip elektrodlar kaynak esnasında ergiyerek kaynak ağzını doldurmazlar.
Sadece ucu ile iş parçası arasında kaynak arkı oluşur.
Doldurulması gereken bir kaynak ağzı varsa, oksi-asetilen kaynak yöntemin de olduğu gibi ark içinde ergiyen bir kaynak teline ihtiyaç vardır.

Elektrik Ark Kaynak yönteminde kullanılan elektrodlar; kaynağın gayesine göre de iki ana gruba ayrılır.

Bunlar :

a) Birleştirme kaynağı elektrodları
b) Dolgu kaynağı elektrodları

Birleştirme kaynağında kullanılacak elektrodlarda:

- Yüksek dayanma mukavemeti
- Tokluk, süneklilik
  
Dolgu kaynağında kullanılacak elektrodlar da ise:

- İstenen yüzey sertliğini   verebilmeli
- Aşınmaya dayanıklı olmalı
  gibi özellikler aranır.
- Belli bir aşınma ömrüne sahip   olmalı.

Arctech Elektrodları